Contact

Stichting Gebroeders Hesse Fonds
Secretariaat:

Dorpsstraat 1
9551 AB  Sellingen

Postbus 14
9550 AA  Sellingen

Momenteel zijn wij enkel per mail bereikbaar en niet telefonisch. U kunt contact met ons opnemen via:       hessefonds@westerwolde.nl
Indien nodig of gewenst bellen wij u terug.

IBAN:                          NL45 RABO 0358 6076 63
KVK:                            41014797
Fiscaal nummer:   93.34.828

Subsidie aanvragen
Wilt u subsidie aanvragen? Onze subsidievergadering vindt jaarlijks plaats in de maand mei. Op onze website (zie onder “nieuws”), maar ook via diverse (sociale) media, wordt aangegeven tot wanneer u een aanvraag kunt indienen. Alleen in urgente gevallen worden op andere momenten in het jaar ook wel subsidieaanvragen behandeld.

Wij maken geen gebruik van een standaard aanvraag formulier. Wanneer u meent subsidie te kunnen aanvragen op grond van onze doelstellingen, dan kunt u een aanvraag indienen door een brief of mail te sturen. De aanvraag moet minimaal zijn voorzien van een duidelijke omschrijving van de reden waarom u subsidie aanvraagt, een actuele begroting en uw contactgegevens. U ontvangt altijd bericht van de beslissing van ons bestuur.