Medaille

Door de stichting wordt eens in de vijf jaar een gouden medaille beschikbaar gesteld en uitgereikt aan diegene die zich in genoemde periode van vijf jaren onderscheiden heeft in het belang van de landbouw en/of waterhuishouding in de gemeente Vlagtwedde.

De medaille is tot heden uitgereikt aan de navolgende personen:

  • 1992 : dhr. Ing. Lambert Hidding, secretaris van de herinrichting¬†deelgebiedscommissie Westerwolde;
  • 1997: dhr. Arend Jannes Brouwer, voorzitter van het Bestuur van AVEBE;
  • 2002: dhr. Ing. Jan Willem Kok, hoofd sector Waterhuishouding en Waterkering van Waterschap Hunze en Aa’s;
  • 2007: dhr. Alex Vissering, muzikant en ambassadeur van het gebied Westerwolde;
  • 2012:¬† dhr. Hilbrand Sinnema, voorzitter landbouworganisatie LTO provincie Groningen.
  • 2017: dhr. drs. Jochem G. Abbes, cultuurhistoricus Westerwolde