Home

Welkom bij de Stichting Gebroeders Hesse Fonds!

De Stichting Gebroeders Hesse Fonds subsidieert culturele activiteiten in de dorpen Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde, uit de opbrengsten van de nalatenschap van de heer Hesse.

Onder culturele activiteiten wordt ondermeer verstaan: amateuristische kunstbeoefening, archeologie, historisch onderzoek, culturele uitvoeringen (muziek/toneel/cabaret) beeldende kunst, tentoonstellingen, monumenten etc.

Bij voorkeur worden instellingen en groepen gesubsidieerd en geen personen.
Als u in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage, dan kunt u zich tot de stichting richten. Kijk voor het aanvragen van subsidie onder “contact”.