Contact

Stichting Gebroeders Hesse Fonds
Secretariaat:

Dorpsstraat 1
9551 AB  Sellingen

Postbus 14
9550 AA  Sellingen

Telefoon: 0599 – 320 220 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Sellingen (maandag-donderdag van 9:00 – 16:00 en vrijdag van 9:00 – 12:00).

Mail:     hessefonds@westerwolde.nl

IBAN:                          NL45 RABO 0358 6076 63
KVK:                            41014797
Fiscaal nummer:   93.34.828

Subsidie aanvragen
Wilt u subsidie aanvragen? Onze subsidievergadering vindt jaarlijks plaats in de maand mei. Op onze website (zie onder “nieuws”), maar ook via diverse (sociale) media, wordt aangegeven tot wanneer u een aanvraag kunt indienen. Alleen in urgente gevallen worden op andere momenten in het jaar ook wel subsidieaanvragen behandeld.

Wij maken geen gebruik van een standaard aanvraag formulier. Wanneer u meent subsidie te kunnen aanvragen op grond van onze doelstellingen, dan kunt u een aanvraag indienen door een brief of mail te sturen. De aanvraag moet minimaal zijn voorzien van een duidelijke omschrijving van de reden waarom u subsidie aanvraagt, een actuele begroting en uw contactgegevens. U ontvangt altijd bericht van de beslissing van ons bestuur.