Nieuws

11 maart 2024  Nieuwe subsidieronde
Aanvragen die passen binnen onze doelen én ons werkgebied zijn van harte welkom. Wilt u dat uw aanvraag in de subsidievergadering van 2024 wordt behandeld, dan moet deze op 12 april bij ons binnen zijn. Zie voor meer informatie op deze website onder “contact”.
Twijfelt u of u wel in aanmerking komt, wilt u weten hoe u subsidie moet aanvragen of wilt u met één van onze bestuursleden van gedachten wisselen over uw project? Kom dan naar ons spreekuur op dinsdag 26 maart 2024 in de Hesse bibliotheek in Ter Apel. Van 10.00 tot 12.00 bent u welkom. Het spreekuur is op afspraak (0599 320 220).

2 april 2023
U kunt weer subsidie aanvragen! Uw aanvraag moet bij ons binnen zijn op uiterlijk 30 april. Vraagt u zich af of u in aanmerking kunt komen voor subsidie, of wilt u informatie over het indienen van een aanvraag? Kom dan naar ons spreekuur op vrijdag 14 april in de Hesse bibliotheek in Ter Apel, tussen 13:30 uur en 16:30 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen met de gemeente Westerwolde, tijdens de openingstijden, op 0599 320 220.

22 september 2022
Vandaag kreeg de heer Rieks van der Wal, provinciehoofd van Staatsbosbeheer Groningen, uit handen van commissaris van de Koning René Paas de gouden “penning van verdienste” van de Stichting Gebroeders Hesse Fonds uitgereikt. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn rol bij de herinrichting van de ecologische hoofdstructuur in het deelgebied Westerwolde. De penning wordt eens in de vijf jaar uitgereikt, dit jaar voor de zevende keer.    

10 mei 2022
Heeft u voor 21 april uw subsidieaanvraag ingediend? Dan ontvangt u uiterlijk 16 mei bericht van de beslissing van het bestuur.

15 maart 2022
Wilt u graag met één van onze bestuursleden in gesprek over de mogelijkheden voor uw vereniging, stichting of organisatie om subsidie aan te vragen? Kom naar ons spreekuur (op afspraak) op vrijdag 1 april:
13.00 – 16.00 uur, locatie Bibliotheek Ter Apel
17.00 – 20.00 uur, locatie Bibliotheek Vlagtwedde
Bel voor een afspraak met de gemeente Westerwolde, 0599 320 220 (tijdens  openings-tijden, maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur).

8 maart 2022
Na een lange periode waarin relatief weinig evenementen konden doorgaan, staan ook wij weer in de startblokken!  Veel verenigingen en stichtingen zijn druk bezig met het maken van plannen en wij dragen graag ons steentje bij. Subsidie aanvragen kan dit jaar tot en met 20 april 2022. Wilt u weten of u subsidie kunt aanvragen en hoe dit werkt? Eind maart organiseren wij een spreekuur in de bibliotheken in Ter Apel en Vlagtwedde. Houd onze website in de gaten voor meer informatie!

Oktober 2021
De landschapsbiografie van Westerwolde is gereed! Het is een rijk geïllustreerd en wetenschappelijk verantwoord publieksboek van meer dan zeshonderd pagina’s. Dit boek neemt de lezer mee in de ontstaansgeschiedenis, de kwaliteiten en de toekomstmogelijkheden van het Westerwoldse landschap. Wij zijn er trots op dat wij hebben mogen bijdragen aan de totstandkoming van dit prachtige boek.

31 mei 2021
Eind vorige week is een interview over onze stichting op Radio Westerwolde uitgezonden. Wij willen de eventuele luisteraars graag de gelegenheid geven alsnog tijdig een subsidieaanvraag in te dienen voor de juni-vergadering. De termijn is daarom verlengd tot en met vrijdag 4 juni.

Mei 2021
U kunt weer subsidie aanvragen! Wij realiseren ons dat veel evenementen vanwege Covid-19 niet doorgaan. Heeft uw vereniging of stichting toch een mooi idee wat past bij de doelstellingen van onze stichting, en wat kan worden uitgevoerd met inachtneming van de op dat moment geldende Corona maatregelen, schroom dan niet een aanvraag bij ons in te dienen. De Covid pandemie heeft misschien grote gevolgen voor de activiteiten of het voorbestaan van uw vereniging of stichting. Bij de beoordeling van de aanvragen zullen wij hier rekening mee houden. Private personen of ondernemingen kunnen geen subsidie aanvragen, maar organisaties of groepen die (hoofdzakelijk) gerund worden door vrijwilligers wel. Dien de aanvraag wel in vóór 1 juni. U ontvangt uiterlijk in de eerste week van juli bericht.

April 2021
Op 8 april is het boek “Natuur in het landschap van Westerwolde” op de oever van de Ruiten Aa aangeboden aan de voorzitter van onze stichting, Riksta Zwart. Dit boek, waarin de veelzijdigheid van de flora en fauna in onze streek wordt beschreven, is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van onze stichting (foto: André Dümmer).

April 2021
Subsidieaanvragen kunnen dit jaar worden ingediend in de maand mei. Aanvragen moeten vóór 1 juni binnen zijn. U ontvangt uiterlijk in de eerste week van juli bericht op uw aanvraag.

Juni 2020
De jaarlijkse subsidievergadering is, zoals eerder aangegeven, verplaatst naar 18 juni. Wanneer u tijdig (voor 1 juni) heeft aangevraagd ontvangt u vóór 1 juli bericht.

April 2020
U kunt weer subsidie aanvragen! U kunt een gemotiveerde aanvraag voorzien van financiële onderbouwing insturen via ons mailadres of per post. Normaal gesproken vergadert het bestuur medio mei over alle aanvragen. vanwege de huidige maatregelen i.v.m. het corona virus is de jaarlijkse subsidievergadering doorgeschoven, waardoor wij de termijnen in 2020 hebben verlengd. U kunt nu tot 1 juni uw subsidie aanvraag indienen! Houd deze website in de gaten voor de voortgang in de afhandeling van de subsidieaanvragen.

Februari 2020
Recent heeft het bestuur van onze stichting besloten de collectie van 40 etsen van Johan Hemkes die in ons bezit was te schenken aan het Museum de Oude Wolden. Door deze schenking is een goede conservatie gewaarborgd en blijft de collectie als één geheel bewaard voor onze streek. Delen van de collectie zullen af en toe te zien zijn in het museum, waardoor de stukken voor een breed publiek toegankelijk zijn.

September 2019
Virtueel met een 3D-bril of met je smartphone 500 jaar terug in de tijd naar het Klooster Ter Apel. Binnenkort is dat mogelijk dankzij een project van Museum Klooster Ter Apel. Met dit project kunnen bezoekers beelden zien van de geschiedenis van het Klooster, het middeleeuwse kloosterleven en het gebied Westerwolde. Onze stichting maakt dit mede mogelijk dankzij een aanzienlijke bijdrage.

1 mei 2019
De aanvraagtermijn voor subsidie is inmiddels gesloten. We zijn erg blij dat de extra publiciteit ons een overweldigend aantal aanvragen heeft gebracht. Alle verzoeken worden met zorg door ons bestuur afgewogen. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan ontvangt u vóór 1 juni bericht.

1 april 2019
U kunt uw aanvragen voor de jaarlijkse subsidievergadering weer indienen! Dit kan per mail of per post. Graag uw gemotiveerde aanvraag voorzien van een begroting. Aanvragen kan tot 1 mei a.s.
Wilt u zich vrijblijvend laten informeren over wat onze stichting voor u kan betekenen? Of wilt u een aanvraag doen maar weet u niet precies hoe? Komt dan naar ons inloopspreekuur op het gemeentehuis in Sellingen op woensdag 17 april tussen 17:00 en 19:00. Graag wel even telefonisch aanmelden (0599 – 32 02 20).

23 mei 2018
Na maar liefst 19 jaar voorzitter te zijn geweest van onze stichting heeft Albertiene Hadders vandaag het stokje overgedragen aan Riksta Zwart. Zij is in het dagelijkse leven directeur van Waterbedrijf Groningen. Het Hesse bestuur is uitermate blij met deze benoeming door Commissaris van de Koning René Paas en wenst haar een fijne samenwerking en veel plezier in deze functie! Albertiene heeft zich al die jaren ingezet met betrokkenheid en passie, waarvoor wij haar veel dank verschuldigd zijn.

23 april 2018
De aanvraagtermijn is met een week verlengd! U kunt nog indienen tot 30 april.

16 april 2018
Let op: u heeft nog een week om uw subsidie aanvraag voor 2018 in te dienen! Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de gemeentepagina in de Ter Apeler Courant van a.s. woensdag én van woensdag 4 april j.l. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met ons secretariaat.

4 januari 2018
De gemeente Vlagtwedde is per 1 januari 2018 gefuseerd met de gemeente Bellingwedde tot “gemeente Westerwolde”. Omdat het secretariaat van onze stichting is gevestigd ten kantore van het gemeentehuis in Sellingen veranderen er enkele zaken. Het postadres van onze stichting wijzigt niet; echter het e-mailadres en telefoonnummer wel. De nieuwe gegevens kunt u vinden op de pagina “contact”.
De gemeentelijke fusie heeft overigens geen gevolgen voor ons werkgebied. Dit werkgebied is namelijk statutair bepaald door de erflater.

22 september 2017
Vandaag is in het Boschhuis in Ter Apel de zesde “gouden penning van verdienste” uit de geschiedenis van onze stichting uitgereikt aan dhr. drs. Jochem G. Abbes uit Bourtange. Eens in de vijf jaar wordt deze penning beschikbaar gesteld aan diegene die zich onderscheiden heeft op het gebied van cultuur, landbouw en waterhuishouding in de gemeente Vlagtwedde. Dhr. Abbes kreeg de penning uit handen van commissaris van de Koning René Paas vanwege zijn tomeloze inzet voor Westerwolde, als bestuurslid van diverse verenigingen en stichtingen en vanwege de bevlogenheid waarmee hij zijn rol als cultuurambtenaar in de gemeente Vlagtwedde vervult.

Uitreiking Hesse Penning 2017.                   Foto: Huisman Media

13 september 2017
Aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben alle scholen in Ter Apel e.o. enkele exemplaren van het recent uitgebrachte boek “vervlogen tijden” ontvangen. Dit boek geeft middels foto’s van de omgeving uit de afgelopen 150 jaar een goed beeld van de geschiedenis van Ter Apel. De boeken zijn door ons gefinancierd. Wij hopen dat de kinderen op de scholen er veel plezier aan zullen beleven!

5 april 2017 subsidieaanvragen 2017
Medio mei houden wij onze jaarlijkse subsidievergadering. U kunt tot 1 mei uw subsidieaanvraag indienen! Wij subsidiëren bij voorkeur instellingen en groepen, geen personen. U kunt uw aanvraag schriftelijk of per mail indienen. Vergeet niet een begroting bij te sluiten.

4 april 2017 Koning bezoekt Hesse bibliotheek
Zijne Majesteit de Koning bracht vandaag een verrassingsbezoek aan Westerwolde. Het bezoek ging van start in de Hesse bibliotheek in Ter Apel waar de Koning sprak met diverse personen over de manier waarop mensen in de buurt samenleven, wat hen bindt en in hoeverre zij zich er thuis voelen. Wij zijn bijzonder vereerd met dit bezoek!

19 mei 2016 nieuw beleidsplan
Vandaag is het nieuwe beleidsplan door ons bestuur vastgesteld. Dit beleidsplan is in te zien door op deze website in het menu te kiezen voor “openbare stukken”.

5 april 2016 subsidieaanvragen 2016
U kunt weer subsidieaanvragen indienen! De aanvragen moeten vóór 1 mei binnen zijn op het post- of mailadres van onze stichting. De jaarlijkse subsidievergadering vindt plaats op 18 mei 2016.

13 januari 2016 expositie etsen Hemkes in Hesse bibliotheek
Vanaf vandaag worden uit onze collectie etsen van Johan Hemkes 21 exemplaren geëxposeerd in de Hesse bibliotheek aan het Molenplein in Ter Apel. De expositie is voorzien van informatie over het leven en het werk van Hemkes, en zal ongeveer 3 maanden te zien zijn in de bibliotheek.

2 november 2015 kunstwerk Lotte Geeven in het Klooster Ter Apel
Van 1 december tot en met 7 februari is in het Klooster van Ter Apel een kunstwerk te zien van Lotte Geeven, als onderdeel van het project “Kunst langs de Linie” in het kader van 250 jaar Stadskanaal / 400 jaar Semslinie. Dit project is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van onze stichting. Meer informatie kunt u vinden op www.250400.nl .

29 april 2015 subsidieaanvragen 2015 indienen vóór 1 juni
Vandaag verschijnt de oproep op de gemeentepagina in de Ter Apeler Courant, dat de subsidieaanvragen 2015 kunnen worden ingediend. Uw onderbouwde aanvraag moet schriftelijk of per e-mail worden ingediend, voorzien van een raming van kosten en baten. Aanvragen die worden ingediend vóór 1 juni, zullen worden behandeld in de subsidievergadering van 17 juni 2015. U ontvangt daarna binnen drie weken bericht of uw verzoek is gehonoreerd.

7 april 2015 indienen subsidieaanvragen 2015
Normaal gesproken vindt onze jaarlijkse subsidievergadering plaats in mei. De subsidieaanvragen kunnen dan tot eind april worden ingediend. Omdat de subsidievergadering dit jaar medio juni wordt gehouden, kunnen de aanvragen nu in de maand mei worden ingediend. Een oproep zal eind april op de gemeentepagina in de Ter Apeler courant worden geplaatst.

2 mei 2014 opening expositie “Westerwolde door de ogen van Johan Hemkes”
In Streekhistorisch Centrum de Oude Stelmakerij, Dorpsstraat 32 te Sellingen, is een expositie geopend waarin de 40 etsen van Johan Hemkes die onlangs zijn verworven door de Stichting Gebroeders Hesse Fonds worden tentoongesteld. De expositie eindigt op 17 augustus 2014.

9 april 2014 indienen subsidieaanvragen 2014
De Stichting Gebroeders Hesse Fonds subsidieert culturele activiteiten in de dorpen Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde. Bij voorkeur worden instellingen en groepen gesubsidieerd en geen personen. Wilt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage, dan kunt u zich vóór 15 mei 2014 schriftelijk (incl. raming van kosten en baten) wenden tot de stichting.

25 januari 2014 aankoop 40 etsen van Johan Hemkes
Wij zijn verheugd dat wij in de mogelijkheid zijn gesteld een veertigtal etsen van Johan Hemkes te verwerven uit de collectie van Henk Conijn. Met deze aankoop blijft de verzameling als geheel behouden voor Westerwolde.
Johan Hemkes (1894-1988) woonde van 1921 tot en met 1966 in Ter Apel, waar hij tekenleraar was aan de Rijks HBS (nu RSG Ter Apel). Gedurende zijn hele leven maakte hij vele etsen van het landschap om hem heen. Westerwolde was daarbij een geliefd onderwerp.