Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden.
De voorzitter wordt benoemd door de Commissaris van de Koning in de provincie Groningen.
De overige vier bestuursleden worden eveneens benoemd door de Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, uit een bindende voordracht van twee personen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde en een bindende voordracht van twee personen door het bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s.

Het huidige bestuur bestaat uit:
mevrouw R.A.M. Zwart (voorzitter)
mevrouw J.H. Haan-Blink (secretaris/penningmeester)
de heer G.J. ten Brink (bestuurslid)
de heer J.W. Velema (bestuurslid)
de heer H. Sinnema (bestuurslid)

Het is een ongeschreven regel dat het bestuur generlei vergoeding krijgt voor deelname aan het bestuur, behoudens reiskosten, waarvan overigens nagenoeg geen gebruik wordt gemaakt.