Geschiedenis en doelstelling

Het ontstaan

Wilke Roelf HesseIn 1987 overleed de heer Wilke Roelf Hesse op 93-jarige leeftijd, na een actief en arbeidzaam leven. De familie Hesse was een boerenfamilie met een lange traditie in Westerwolde. Na zijn overlijden is – in overeenstemming met de laatste wilsbeschikking van de heer Hesse – de “Stichting Gebroeders Hesse Fonds”  in het leven geroepen.

Hesse 2 - Villa Hoofdstraat10

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel de bevordering van de culturele belangen in het grondgebied van de voormalige gemeente Vlagtwedde. De inkomsten van de stichting worden voornamelijk verkregen uit de verpachting van ca. 150 hectare landbouwgrond. Uit die opbrengsten worden subsidies verstrekt, met als doel:

  • het verrichten of doen verrichten van onderzoekingen naar de geschiedenis van Westerwolde;
  • het bevorderen van de publicatie, zo mogelijk in samenwerking met anderen, van het resultaat der onderzoekingen in één of meer uit te geven boeken of andere geschriften;
  • het subsidiëren van culturele activiteiten voor de dorpen Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde;
  • alle andere wettige middelen, die voor het doel der stichting bevorderlijk zijn.

Eén en ander dient volledig te worden bekostigd uit de inkomsten van de stichting. Er mogen voor het bereiken van het doel nimmer delen van het kapitaal van de stichting worden aangewend; dit kapitaal moet in stand worden gehouden.