Publicaties en projecten

Publicaties
In de onderliggende pagina’s vindt u informatie over de diverse publicaties die zijn uitgegeven of mede zijn gefinancierd door de Stichting Gebroeders Hesse Fonds.

Subsidies
De stichting heeft als doel de bevordering van de culturele belangen in de gemeente Vlagtwedde. In deze hoedanigheid ondersteunt zij jaarlijks een groot aantal activiteiten, zoals toneel, koren, festivals, muziekverenigingen e.d. Jaarlijks worden aan diverse verenigingen subsidies toegekend.

Projecten
Daarnaast is het zo, dat wij van tijd tot tijd grotere projecten ondersteunen die echt het verschil kunnen maken. Als voorbeeld kunnen wij noemen:
   –  Willibrorduskerk Ter Apel –  pijporgelproject (2010)
   –  Buurthuis Jipsinghuizen – renovatie toneel (2011)
   –  Aankoop collectie 40 etsen Johan Hemkes (2013)
   –  Buurthuis de Maten – renovatie (2014)
Enkele grotere projecten zijn nader toegelicht in de onderliggende pagina’s.