Oude Stelmakerij

Midden in het dorp Sellingen – aan de Dorpsstraat 32 – staat een karakteristiek oud pand dat in de volksmond “de oude stelmakerij” wordt genoemd. Het pand is – na de Nederlands Hervormde kerk – waarschijnlijk het oudste nog bestaande gebouw in Sellingen. Bouwhistorisch onderzoek wees uit dat de gebinten dateren uit 1697. De stelmakerij van de familie Draadjer was in bedrijf van 1890 tot 1962; daarvoor deed het pand dienst als herberg. 

Toen het pand leeg kwam te staan en in conditie achteruit ging, heeft de Stichting Monumenten Westerwolde (SMW) het initiatief genomen om te komen tot een reddingsplan. De opzet was het pand te restaureren, maar daarvoor ontbraken de financiële middelen. Daarom is contact gezocht met de gemeente Vlagtwedde en de Stichting Gebroeders Hesse Fonds.

De Stichting Gebroeders Hesse Fonds besloot dat het wel wilde bijdragen aan de kosten van de restauratie, onder een aantal voorwaarden. Er moest een gedegen ondernemersplan komen. Bovendien moest de oude stelmakerij na de restauratie als cultuurcentrum voor Westerwolde worden geëxploiteerd. Ook moest de restauratie worden uitgevoerd als reïntegratieproject, waarbij leerlingen onder begeleiding aan het project zouden kunnen werken. En zo geschiedde: in 2011 werd het pand aangekocht door de gemeente Vlagtwedde, waarna het geheel is gerestaureerd. Na aanvullende bijdragen van het LEADER fonds en de Stichting Monumenten Westerwolde werd de restauratie in 2013 afgerond en werd het pand in gebruik genomen door het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal en Tourist Info Westerwolde. Op deze wijze werd de oude stelmakerij weer een “pronkjuweeltje”die de rijke historie van Westerwolde onder de aandacht van een groter publiek kan brengen.

Hesse 3 -stelmakerij     Restauratie en verbouw Stelmakerij Sellingen - Bureau Siemer - ontwerpbureau_Pagina_1
de oude stelmakerij voor en na de verbouwing