Publicaties

De geschiedenis van Westerwolde

In de jaren 1991-1998 heeft de Stichting Gebroeders Hesse Fonds – conform de doelstellingen van de stichting – een serie boeken uitgegeven over de geschiedenis van Westerwolde.

In 1991 is gestart met een bronnenboek: “Bronnen voor
de geschiedenis van Westerwolde”. Daarna is ieder jaar, acht jaar lang, een boek uitgegeven waarin een specifiek onderdeel uit de Westerwoldse geschiedenis wordt belicht. De serie bestaat uit:

  1. Het landschaphesse 9 - geschiedenis van westerwolde
  2. De bevolking
  3. De middelen van bestaan
  4. De kerken
  5. Bestuur en rechtspraak
  6. Welzijn, gezondheid en onderwijs
  7. Urnen en essen
  8. Wilke Roelf Hesse (1894-1987), een biografische schets

Hesse 1


Westerwolders over vroeger

In 2007 heeft de stichting interviews laten houden met mensen uit Westerwolde over het leven in vroegere tijden. Deze herinneringen zijn door drs. Albert Buursma opgetekend en door de stichting uitgegeven in een prachtig boekwerk: “Westerwolders over vroeger” in een oplage van ruim 2.000 exemplaren.

 

Overige publicaties

Daarnaast heeft de stichting in de loop der tijd een financiële bijdrage geleverd aan talrijke andere publicaties over Westerwolde e.o. zoals bijvoorbeeld de “Landschapsbiografie van Westerwolde”, “Leven langs de grens”, “De taal van Westerwolde”, “400 jaar Veenkoloniën” en “Stroomgebied Westerwoldse Aa”.